VvE Platform Gooi en Vecht

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek willen met het VvE Platform VvE’s in Gooi en Vechtstreek langdurig begeleid in hun stapsgewijze verduurzaming naar levensloopbestendige, duurzame woningen.

Bestuurdersbijeenkomsten

Informatie

VvE Platform-bijeenkomst

Op dinsdag 4 juli a.s. vindt de eerste Platform-bijeenkomst voor VvE’s plaats in het Centrum voor Duurzame Renovatie in Amersfoort, Modemweg 3 te Amersfoort. Inloop vanaf 18.30 uur, einde 21.30 uur.

De bijeenkomst is speciaal voor VvE’s. De gezamenlijke gemeenten kondigden al aan dat zij het initiatief voor een regionaal VvE-platform warm ondersteunen. De gemeenten zullen het platform in oprichting helpen bij hun opstart. Maar geen platform zonder leden. We verkennen graag samen met u de mogelijkheden voor het oprichten van dit platform. Tijdens deze bijeenkomst delen leden van andere VvE-platforms hun enthousiaste verhalen. Vindt u dit interessant of heeft u nu al goed idee aarzel dan niet om ons dit te laten weten.

Inloop vanaf 18.30 uur. Aanmelden.

Wat biedt het VvE Platform?

Per fase van de ontwikkeling biedt het VvE Platform maatwerk door voorlichting, training, advies en financiering. De VvE’s in de regio Gooi en Vechtstreek kunnen gratis deelnemen en worden, afhankelijk van hun ontwikkelingsfase, gedurende meerdere jaren begeleid in hun stappen richting verduurzaming van hun complex.

Doel

Het doel is VvE’s langjarig te begeleiden en continu voorlichting te geven, te trainen en te adviseren. Daarbij houden we rekening met de stand van de techniek, de ontwikkelingen op financieringsgebied en natuurlijk de ontwikkelingsfase van de betreffende VvE. We dragen eraan bij dat VvE's goed voorbereid zijn om zelf concrete stappen te nemen.

  • Ontsluiten van kennis, aanbieden van trainingen,workshops en bijeenkomsten
  • VvE’s langdurig begeleiden in hun stapsgewijze verduurzaming naar levensloopbestendige, duurzame woningen
  • VvE’s zelf ‘aan het roer’ (buurman vertelt buurman) 

Samenwerking

De regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek en Eemland bundelen hun krachten met VvE Belang, 035Energie i.o., 033Energie, Stichting Happy Balance, Rabobank, Hogeschool Utrecht en opleidingscentra Bouwmensen en Installatiemensen. Gezamenlijk willen de partijen regionale VvE’s langdurig begeleiden en ondersteunen bij hun duurzaamheidsaanpak.

Regiogemeenten Gooi en Vecht
Bijeenkomst Bussum
VvE bijeenkomst Bussum

Kennis workshops

De presentaties van de workshops over Financieringsmogelijkheden, Actualiteit en wetgeving, Technische mogelijkheden en over VvE Hamershof in Leusden vindt u hieronder.