Rekenmodule

Zoek uw huis op in de zonatlas en klik op het dak om de geschiktheid van uw huis voor zonenergie te bepalen. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie toont de zonatlas een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking.

Gebruik de rekenmodule om te kijken voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn.

U kunt de berekening op maat maken door de variabelen aan te passen. Klik in de zonatlas op het witte icoontje op uw dak en vervolgens op bekijk de berekening. Selecteer vervolgens een van de daksegmenten van uw dak. Klik rechts op de oranje pijl. U kunt nu kiezen voor snelle berekening of gedetailleerde berekening. U kunt in beide berekeningen aan de rechterkant van het scherm op aannames klikken en zo de berekening aan uw eigen situatie aanpassen.

U kunt bijvoorbeeld aangeven of u een investering met eigen geld betaalt, of met een lening, uit hoeveel personen uw huishouden bestaat en/of uw actuele jaarverbruik aan electriciteit, en welke jaarlijkse prijsstijging u van elektriciteit verwacht.

Wanneer u kiest voor de gedetailleerde berekening dan kunt u een eigen ontwerp maken van een zonnepaneleninstallatie op uw dak. Door de vakjes aan te klikken plaatst u virtueel zonnepanelen op uw dak. Leg in uw ontwerp geen panelen op de blauw gekleurde (koude) delen van uw dak. Zonnepanelen zijn meestal in serie geschakeld, net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Is er een lampje kapot dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als een van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloed dat de prestaties van het hele systeem.

De zonatlas rekent bij de gedetailleerde berekening uit wat de panelen aan zonnestroom en geld opbrengen op de door u gekozen plek. Bij de snelle berekening legt de zonatlas de panelen automatisch op de meest gunstige plek qua zoninstraling.