Verwarming

Maak gebruik
van de natuur

Actueel

Energie Besparen Gooi en Vecht is een uniek, regionaal samenwerkingsverband. Tien gemeenten werken samen aan duurzaam wonen en energie besparen. Hier vindt u hier informatie, nieuws en voorbeelden over dit onderwerp. Wilt u dit op de voet volgen, een vraag stellen of zelf een tip of bericht delen?
Volg ons dan ook op Twitter!   

Project

Meer:

Energie educatie op basisscholen

Hoe krijg je energie van de zon? Hoeveel stroom verbruikt een ledlamp? Hoe kun je thuis en op school energie besparen? Hoe werkt isolatie?

In 2015 is er een nieuwe NME-gastles over techniek, duurzame energie en energiebesparing beschikbaar voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen in Gooi en Vechtstreek. Dit voorjaar gaan ruim 1000 leerlingen van basisscholen in de regio aan de slag met duurzame energie en energiebesparing. Zij krijgen een workshop-les waarbij ze onder andere stroomverbruik meten en zelf experimenteren met een model-zonneboiler. Ze meten het effect van isolatie en wekken zelf energie op met wind en (zon)licht. Ook maken ze een PEP (Persoonlijk Energie Plan). De gastdocenten van Stichting Omgevingseducatie en NME Centrum Het Spookbos begeleiden de opdrachten en nemen alle benodigde materialen en werkboekjes mee.

Tijdens de les leren de kinderen dat energie overal is: het is nodig voor beweging, groei, verlichting,  verwarming…… De zon is daarbij onze belangrijkste energiebron. Ook fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool zouden er niet zijn zonder de zon. Deze energiebronnen gebruiken wij het meest. Maar ze zijn aan het opraken, de winning veroorzaakt problemen en de verbranding veroorzaakt vervuiling en een overmaat aan broeikasgassen. Daarom is het goed om zuinig te zijn met energie en gebruik te maken van schonere energie die niet opraakt.

Basisscholen besteden graag aandacht aan natuur, wetenschap en techniek. Energie is ook onderdeel van de lesmethoden voor natuuronderwijs. Uit de grote belangstelling blijkt wel dat dit thema goed aansluit bij het onderwijsprogramma. Wij wensen alle leerlingen een leuke en leerzame energieles!

Deze gastlessen / workshops worden aangeboden vanuit de regionale campagne Energie Besparen Gooi en Vecht in samenwerking met de NME-wijzer Gooi en Vechtstreek en NME Centrum Het Spookbos.