1 juli Wijkbijeenkomst Hilversumse Meent Energie Besparen

Geplaatst op 1 juli 2014

Dinsdag 1 juli van 20.00 – 22.00 uur is er een wijkbijeenkomst Energie Besparen in het wijkcentrum De Kruisdam, Meent 5 voor inwoners van De Meent. Vanaf 19:30 inloop en mogelijkheid tot oriëntatie op duurzame bouwmaterialen.

Deze avond over Energie Besparen is een initiatief van Meentkracht. Meentkracht is een groep actieve meentbewoners, die - met hulp van vrijwilligers, instanties, bedrijven, organisaties en gemeentebestuur - in uw woonwijk allerlei burgerinitiatieven ontwikkelt.

Programma

Op 1 juli informeert Meentkracht u over hoe u comfortabeler kunt wonen én geld kunt besparen door uw woning energiezuiniger te maken. Daarvoor is ter inspiratie van drie verschillende typen woningen in deze wijk (Krekelmeent, Varenmeent en Goudwespmeent), een zogeheten energiescan gemaakt. De scan geeft aan wat het energieverlies is, hoe je dat kunt verhelpen en wat de kosten en eventuele financieringsmogelijkheden zijn. Meentkracht heeft de samenwerking gevonden met Hilversum Verbonden en HOOM (www.maakjehuishoom.nl). HOOM heeft de energiescan uitgevoerd. Verder wordt op deze avond informatie gegeven over:

  • collectief inkopen
  • lening via gemeente Hilversum
  • snelle aanpak energie besparen voor een lagere energierekening

Meer informatie?

Op www.meentkracht.nl staat een aanmeldformulier klaar voor de bijeenkomst van 1 juli. Daar is meer informatie te vinden over het programma van deze avond. U kunt zich daar ook opgeven om mee te doen aan een gezamenlijke inkoopactie zonder dat daar in dit stadium consequenties aan verbonden zijn.

Programma 1 juli 

Gemeente