Hilversum geeft subsidie op duurzaamheidlening

Geplaatst op 20 februari 2014

De gemeenteraad breidt het fonds voor de duurzaamheidleningen uit met een subsidie van 15% van het bedrag van de toegekende duurzaamheidlening met een maximum van €750,- per woning.

De duurzaamheidlening is bedoeld om particuliere woningeigenaren te stimuleren energie besparende maatregelen te treffen aan hun eigen woning. De lening is aantrekkelijk vanwege de gunstige rentetarieven. Toch kan de rente op het bedrag dat geleend kan worden, een drempel zijn. De gemeenteraad heeft met instemming van de provincie besloten subsidie toe te kennen aan huishoudens met een gezinsinkomen lager dan €44.000 en die de duurzaamheidlening hebben afgesloten. De gemeente verwacht dat de subsidie de drempel voor het aangaan van een duurzaamheidslening verlaagt.

De Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening is hiervoor aangepast en door de raad vastgesteld. Voor het verlenen van de subsidies is een budget beschikbaar gesteld van € 120.000 uit het woonfonds van de provincie. Het revolverende fonds heeft € 874.000,00 beschikbaar.

De hoogte van het subsidiebedrag (15% van het bedrag van de lening met een maximum van € 750 per woning) komt ongeveer overeen met de rente over een lening van € 5.000. Subsidie wordt niet toegekend indien het subsidiebudget is uitgeput, of de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden uit de Verordening Duurzaamheidslening/Stimuleringslening gemeente Hilversum.


 

Gemeente