Succesvolle VvE Bestuurdersbijeenkomst

Geplaatst op 16 september 2017

Circa 22 VvE’s waren vertegenwoordigd bij de bestuurdersbijeenkomst die de regio samen met VvE Belang op woensdag 13 september organiseerde in het Raadhuis.

Veel bestuurders en eigenaren van VvE’s zijn op zoek naar mogelijkheden om hun VvE te verduurzamen. En naar een manier waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen en hoe ze kunnen leren van elkaar en andere regio's.VvE Belang gaf een presentatie rond de actuele ontwikkelingen op gebied van wetgeving en financierings-mogelijkheden. Ook werd dieper ingegaan op meerjarenonderhoudsplannen en waarop te letten.

De regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek willen VvE’s in Gooi en Vechtstreek langdurig begeleiden in hun stapsgewijze verduurzaming naar levensloopbestendige, duurzame woningen. Door voorlichting te geven, te trainen en te adviseren zodat VvE's goed voorbereid zijn om zelf concrete stappen te nemen. Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact op.