Energiebesparing bij bedrijven

Geplaatst op 1 februari 2016

Ook bedrijven ontkomen niet aan het treffen van energiebesparende maatregelen. De Europese EED-richtlijn verplicht bedrijven een energie-audit uit te (laten) voeren.

De Europese Energie Efficiency Richtlijn EED helpt bedrijven de Europese doelstelling van een 20% lager energieverbruik in 2020 te realiseren. Een lager energieverbruik vermindert de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, brengt de energierekening omlaag en zorgt ervoor dat we minder afhankelijk zijn van de import van fossiele brandstoffen.

De EED-richtlijn in omgezet in nationale wet- en regelgeving. De verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren is een van de verplichtingen in de richtlijn. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de EED en vind je antwoorden op veelgestelde vragen over deze auditverplichting. Meer informatie is verkrijgbaar bij www.ofgv.nl.