Inwoners van Gooi en Vecht investeren 3,5 miljoen euro in duurzamer wonen

Geplaatst op 8 april 2016

Sinds de start van het project Energie Besparen Gooi en Vecht in 2013 hebben 2.403 woningeigenaren in de regio maatregelen getroffen om hun huis energiezuiniger te maken.

Samen hebben deze woningeigenaren daarmee bijna 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het verduurzamen van hun woning. De woningen in de regio zijn gemiddeld van een hoog energielabel D naar een laag energielabel D gegaan.

Doel van het project is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen, dat wil zeggen: het toepassen van minstens één energiemaatregel in de woning, bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of HR++ glas. We hebben nu 60% van het gestelde doel van 4.000 woningen bereikt. Dit is echter wat we kunnen herleiden uit de subsidieregelingen, duurzaamheidsleningen en het productie installatie register voor zonnepanelen. Het aantal ligt naar verwachting nog hoger, omdat maatregelen die mensen op individuele basis treffen niet altijd worden geregistreerd. Het project loopt nog tot eind 2016.

Duurzaam Bouwloket

Om mensen te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te treffen is de website begin dit jaar omgezet naar www.duurzaambouwloket.nl. Mensen kunnen hier zowel digitaal als per telefoon of e-mail terecht voor informatie en advies. Ook zijn hier de activiteiten en financiële regelingen per gemeente te bekijken.

Wijkavonden met Maak je huis Hoom

Ook zijn er afgelopen jaar 9 wijkavonden georganiseerd in samenwerking met het bedrijf Maak je huis Hoom. Hier zijn in totaal 607 inwoners op afgekomen. Op deze avonden wordt er een collectief aanbod gedaan aan de bewoners. Bewoners kunnen kiezen voor verschillende maatregelen. Bij elke maatregel heeft een bewoner keus uit 3 bedrijven. Het project draagt op deze wijze niet alleen bij aan een betere woningkwaliteit, lagere lasten voor inwoners en een reductie van de CO2 uitstoot, het betekent ook een impuls voor het lokale bedrijfsleven (installateurs, aannemers, energieadviseurs). Er staan voor dit jaar ook diverse avonden met Maak je huis Hoom op de rol in de gemeenten, zie www.duurzaambouwloket.nl of www.maakjehuishoom.nl.

Meer zonnepanelen

Het aantal installaties voor zonnepanelen (pv-panelen) op woningen is opnieuw in 2015 gestegen in de regio Gooi en Vechtstreek van 1.045 in 2012 naar 2.236 in 2014 en 2.832 in 2015. Een totale groei van 1.772 zonnepanelensystemen sinds de start van het project.

Meest toegepaste maatregelenNaast zonnepanelen worden spouwmuurisolatie, HR++ glas en vloerisolatie veel toegepast in de regio. Dit blijkt uit de subsidieregelingen en de duurzaamheidleningen die door de gemeenten zijn verstrekt. Het zijn maatregelen die in één dag uitgevoerd kunnen worden en relatief weinig impact hebben op de woning.

Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht 2012 t/m 2015