Huizen klimaatneutraal in 2050

Geplaatst op 27 mei 2015

Met een klimaatneutraal Huizen in 2050 stelt het college van Huizen zich een ambitieus doel op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie.

Een klimaatneutraal Huizen is niet iets van de gemeente alleen. Wethouder Pas: “Met dit nieuwe beleid maken we een gefundeerde keuze voor de komende vijf jaar. Ik realiseer me daarbij goed dat een klimaatneutraal Huizen in 2050 staat of valt bij de bereidheid van inwoners en bedrijven om ook zelf actie te ondernemen. De gemeente signaleert, stimuleert en draagt uit, maar we moeten het met elkaar doen. Samen optrekken dus!”

Speerpunten

Om de ambitie kracht bij te zetten, kiest het college zes speerpunten voor de komende vijf jaar:

  1. Tempo maken met isolatie, zonnepanelen en zonneboilers
  2. Een andere kijk op de openbare verlichting
  3. Duurzaamheid in de openbare ruimte
  4. Van afval naar grondstof
  5. Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
  6. Communicatie met inwoners, instellingen en bedrijven

Subsidie

Met subsidie zet Huizen fors in op woningisolatie en zonne-energie. Daarmee kan veel energiewinst behaald worden. Ook zaken die de gemeente zelf kan regelen worden aangepakt, zoals betere afvalscheiding (met de GAD) en de eigen gebouwen. Ook krijgt de openbare verlichting de komende jaren een ‘facelift’. Oudere lampen worden vervangen door led-verlichting, nieuwe vormen van verlichting worden getest.

De gemeenteraad behandelt de nota ‘Huizen klimaatneutraal in 2050’ op 25 juni.

 

Gemeente