Hilversum kiest voor duurzaamheid èn monumenten

Geplaatst op 15 januari 2015

De aanwijzing tot monument staat soms op gespannen voet met het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen is al jarenlang een punt van discussie.

De gemeenteraad van Hilversum heeft nu unaniem besloten dat het beleid in beschermde dorpsgezichten zodanig moet zijn, dat maatwerk voor zonnepanelen in het zicht vanuit de openbare weg mogelijk moet zijn.

Daarnaast kunnen in sommige situaties collectieve voorzieningen een alternatief zijn. Daarom gaat de gemeente Hilversum ook inventariseren wat de mogelijke plekken zijn voor collectieve energievoorzieningen en een plan van aanpak maken om collectieve energievoorzieningen te faciliteren. Dit plan van aanpak wordt opgesteld in samenwerking met het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland.

 

Gemeente