Energie besparen
=
comfortabel wonenContactgegevens

OFGV

De gemeente Weesp werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek (OFGV). De OFGV doet, namens de gemeente Weesp, de uitvoering van milieutaken. De gemeente Weesp behoudt de eigen bevoegdheden. Zij maakt daarbij gebruik van de kennis die bij de OFGV beschikbaar is.

Wilt u informatie of heeft u vragen over energiebesparende en duurzame energiemaatregelen stuur dan een mail naar info@ofgv.nl. Bellen kan natuurlijk ook, via telefoonnummer 088 - 6333 000.

 

Weesp

 Welkom op de informatiepagina van de gemeente Weesp. Lees hier over de mogelijkheden en regelingen voor energiebesparing in Weesp.


Beleid/mogelijkheden

De gemeente Weesp heeft in eind 2016 de 'Nota Duurzaam Weesp' vastgesteld. De gemeente Weesp heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat we rekening houden met klimaat maar daarnaast met luchtkwaliteit, uitputting van voorraden, stijging van woonlasten, economische kansen en afhankelijkheid van instabiele regio's. Wij zien voor onszelf vooral in een faciliterende, communicerende en verbindende rol daar waar kansrijke initiatieven ontstaan vanuit de samenleving. De landelijke doelstellingen uit het energieakkoord zijn leidend naast de regionale projecten die zijn gestart. 

 

Subsidies

De gemeente Weesp heeft geen subsidieregeling. Meer informatie o.a. over het verduurzamen van uw huis vindt u op de website van de gemeente Weesp.

Andere financiele regelingen

Meer informatie over landelijke en provinciale financiele regelingen is te vinden op de gemeentepagina van Duurzaam Bouwloket.