Energie besparen
=
comfortabel wonenContactgegevens

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

035 207 00 00

 

 

Naarden

Naarden maakt onderdeel uit van de gemeente Gooise Meren met Bussum en Muiden.


Beleid/mogelijkheden

Coalitieakkoord ‘Verbonden in verscheidenheid’.

Het programma sluit aan bij de eerder geformuleerde visie voor Gooise Meren: de nieuwe gemeente vormt een aantrekkelijke woonomgeving met een hoog voorzieningenniveau, waarbij de identiteit en eigenheid van de kernen in het grotere geheel behouden blijven. Het nieuwe college zet met name in op burgerparticipatie, het benutten van het toeristisch potentieel, duurzaamheid en preventie (op diverse beleidsterreinen).

Wijkgerichte aanpak

Naarden heeft net als een aantal andere gemeenten uit de regio gekozen voor een wijkgerichte aanpak. In februari 2014 is deze aanpak van start gegaan in de wijken Keverdijk en het Jac. P. Thijssepark. Deze wijken hebben een relatief hoge energiebesparingspotentieel i.v.m. het bouwjaar van de woningen. 

 

 

 

Subsidies

Andere financiele regelingen

Meer informatie over landelijke en provinciale financiele regelingen is te vinden op de gemeentepagina van Duurzaam Bouwloket.

 

 

Actueel

Buurtplatform RemCom

30 april 2015

Het buurtplatform RemCom (Rembrandtkwartier en Componistenkwartier) in Naarden hield op 30 april haar jaarlijkse ledenvergadering.

Lees meer >