Energie besparen
=
comfortabel wonenContactgegevens

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

035 207 00 00

Muiden

Muiden maakt onderdeel uit van de gemeente Gooise Meren met Bussum en Naarden.


Beleid/mogelijkheden

Coalitieakkoord ‘Verbonden in verscheidenheid’.

Het programma sluit aan bij de eerder geformuleerde visie voor Gooise Meren: de nieuwe gemeente vormt een aantrekkelijke woonomgeving met een hoog voorzieningenniveau, waarbij de identiteit en eigenheid van de kernen in het grotere geheel behouden blijven. Het nieuwe college zet met name in op burgerparticipatie, het benutten van het toeristisch potentieel, duurzaamheid en preventie (op diverse beleidsterreinen).

 

 

Subsidies

Andere financiele regelingen

Meer informatie over landelijke en provinciale financiele regelingen is te vinden op de gemeentepagina van Duurzaam Bouwloket.