Energie besparen
=
comfortabel wonenContactgegevens

Gerard Verweij
(035) 692 88 66

Gemeente Gooise Meren
Brinklaan 35
1404 EP Bussum
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Bussum

Bussum maakt onderdeel uit van de gemeente Gooise Meren met Naarden en Muiden.


Beleid/mogelijkheden

Coalitieakkoord ‘Verbonden in verscheidenheid’.

Het programma sluit aan bij de eerder geformuleerde visie voor Gooise Meren: de nieuwe gemeente vormt een aantrekkelijke woonomgeving met een hoog voorzieningenniveau, waarbij de identiteit en eigenheid van de kernen in het grotere geheel behouden blijven. Het nieuwe college zet met name in op burgerparticipatie, het benutten van het toeristisch potentieel, duurzaamheid en preventie (op diverse beleidsterreinen).

 

Subsidies

Andere financiele regelingen

Meer informatie over landelijke en provinciale financiele regelingen is te vinden op de gemeentepagina van Duurzaam Bouwloket.

Actueel

Energie besparen en opwekken in Westereng en Oostereng

18 april 2015

Dinsdag 26 mei a.s. is er een buurtbijeenkomst voor een collectieve wijkactie om Westereng en Oostereng te verduurzamen.

Lees meer >

Inventarisatie Hoom in Bussum

3 april 2015

Inwoners van de wijken Westereng en Oostereng in Bussum krijgen de gelegenheid energiebesparende maatregelen te treffen door een collectieve wijkactie.

Lees meer >

Watt Nu start 2e fase verkoop zonnepanelen

21 januari 2015

Burgemeester en Wethouders van Bussum hebben op 13 januari jl. het startsein gegeven voor de verkoop van nog eens 83 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis.

Lees meer >

Godelinde Bussum

1 november 2014

In Bussum vond donderdagavond 30 oktober een bijeenkomst over energieneutraal wonen en energiek samenwerken in je eigen buurt plaats.

Lees meer >

Bussumers maken 50 zonnepanelen op gemeentehuis mogelijk

2 september 2014

Sinds 8 augustus is het dak van het gemeentehuis van Bussum 50 zonnepanelen rijker.

Lees meer >

Geslaagde wijkavond Bussum

26 juni 2014

Op woensdagavond 11 juni vond in Wijkcentrum Achter de Linde Bussums eerste informatieavond Energie Besparen plaats. Doel & thema: hoe kunnen wijkbewoners samen ervoor zorgen dat het energieverbruik in hun wijk afneemt of zelfs tot nul wordt gereduceerd?

Lees meer >

Zonnepanelen op dak gemeentehuis te koop

29 april 2014

Burgemeester Henk Heijman heeft op 23 april het startsein gegeven voor de verkoop van 50 zonnepanelen in samenwerking met energiecoöperatie Watt NU voor op het dak van het gemeentehuis van Bussum!

Lees meer >

Ondernemers slaan handen ineen voor duurzaamheid

2 maart 2014

Zes Bussumse bedrijven tekenden op 31 januari het Convenant ‘CO2-reductie bedrijven Bussum’. Met het ondertekenen van dit convenant spreken de deelnemende bedrijven af om binnen drie jaar de CO2-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering te reduceren met 10%.

Lees meer >