Jong geleerd is oud gedaan

Les over energie

Hoe krijg je energie van de zon?  Hoeveel stroom verbruikt een ledlamp? Hoe kun je thuis en op school energie besparen? Hoe werkt isolatie?

Op initiatief van Energie Besparen Gooi en Vecht gaan dit voorjaar ruim 600 leerlingen van regionale basisscholen aan de slag met duurzame energie en energiebesparing. Zij krijgen een workshop-les waarbij ze onder andere stroomverbruik meten en zelf experimenteren met een model-zonneboiler.  Ze meten het effect van isolatie en wekken zelf energie op met wind en (zon)licht. Ook maken ze een PEP (Persoonlijk Energie Plan).  De gastdocenten van Stichting Omgevingseducatie en NME Centrum Het Spookbos begeleiden de opdrachten en zorgen voor de benodigde materialen en werkboekjes.

Tijdens de les leren de kinderen dat energie overal is: het is nodig voor beweging, groei, verlichting, verwarming……  De zon is daarbij onze belangrijkste energiebron.  Ook fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool zouden er niet zijn zonder de zon.  Deze energiebronnen gebruiken wij het meest.  Maar ze zijn aan het opraken, de winning veroorzaakt problemen en de verbranding veroorzaakt vervuiling en een overmaat aan broeikasgassen.  Daarom is het goed om zuinig te zijn met energie en gebruik te maken van schonere energie die niet opraakt.

Basisscholen besteden graag  aandacht aan natuur, wetenschap en techniek. Energie is ook onderdeel van de lesmethoden voor natuuronderwijs.  Uit de grote belangstelling blijkt wel dat dit thema goed aansluit bij het onderwijsprogramma. 
Wij wensen alle leerlingen een leuke en leerzame energieles!